Storm Commerce

  • 2019-03-06
  • Partner egenskap

    Storm Commerce är en headless e-handelsplattform som möjliggör digital handel fullt integrerad med dina befintliga system såsom t ex affärssystem, PIM, CRM, logistik- och betallösningar. Plattformen hanterar data och avancerad affärslogik från underliggande system, och som ger dig möjlighet att addera helt ny affärslogik.

    2019-03-06

    Storm Commerce

    <p>Storm Commerce &auml;r en headless e-handelsplattform som m&ouml;jligg&ouml;r digital handel fullt integrerad med dina befintliga system s&aring;som t ex aff&auml;rssystem, PIM, CRM, logistik- och betall&ouml;sningar. Plattformen hanterar data och avancerad aff&auml;rslogik fr&aring;n underliggande system, och som ger dig m&ouml;jlighet att addera helt ny aff&auml;rslogik.</p>