Returnado

  • 2020-03-22

    Returnado vill att returprocessen för konsumenter ska kännas lika bra som köpprocessen. Genom att erbjuda effektiva returer via logistikflöden kan Returnados tjänster bidra till att minska administration och möjliggöra återkonvertering av returer.

    2020-03-22

    Returnado

    <p>Returnado vill att returprocessen f&ouml;r konsumenter ska k&auml;nnas lika bra som k&ouml;pprocessen. Genom att erbjuda effektiva returer via logistikfl&ouml;den kan Returnados tj&auml;nster bidra till att minska administration och m&ouml;jligg&ouml;ra &aring;terkonvertering av returer.</p>