Carismar

  • 2020-03-24

    Carismar är en molnbaserad e-handelsplattform som inkluderar PIM, WMS, CMS, CRM & BI direkt i plattformen. De erbjuder utöver det behovsanpassade integrationer mot andra system. Vi berättar gärna mer om hur Perpello kan hjälpa dig med en implementation av Carismar.

    2020-03-24

    Carismar

    <p>Carismar &auml;r en molnbaserad e-handelsplattform som inkluderar PIM, WMS, CMS, CRM &amp; BI direkt i plattformen. De erbjuder ut&ouml;ver det behovsanpassade integrationer mot andra system. Vi ber&auml;ttar g&auml;rna mer om hur Perpello kan hj&auml;lpa dig med en implementation av Carismar.</p>