Avensia Storefront

  • 2019-03-05

    Med hjälp av Avensia Storefront kan vi erbjuda en färdig integration mellan Dynamics AX for Retail och EPiServer Commerce. Den fullt funktionella storefronten som ingår i lösningen gör att ett implementationsprojekt helt kan koncentreras på de delar som skapar en fantastisk upplevelse för slutkunden.

    2019-03-05

    Avensia Storefront

    <p>Med hj&auml;lp av&nbsp;<b>Avensia Storefront</b>&nbsp;kan vi erbjuda en f&auml;rdig integration mellan Dynamics AX for Retail och EPiServer Commerce. Den fullt funktionella storefronten som ing&aring;r i l&ouml;sningen g&ouml;r att ett implementationsprojekt helt kan koncentreras p&aring; de delar som skapar en fantastisk upplevelse f&ouml;r slutkunden.</p>