Prissättning online – hur tar jag rätt betalt?

Har du en prissättning som skapar förutsättningar för att maximera försäljningen i ditt företag?

2020-01-16

Prissättning är en viktig del att tänka på som företagare men det är inte alltid helt lätt att veta vilket pris som är det mest gynnsamma. Om priset är för lågt riskerar vinstmarginalerna att ätas upp och om priset är för högt riskerar försäljningen att utebli.

Nedan reder vi ut begreppen på några av de vanligaste prissättningsstrategierna. Det är inte ovanligt att man som företagare använder sig av en kombination av flera olika prissättningsstrategier beroende på vilka olika typer av varor och tjänster som finns i ens sortiment.

  • Kostnadsbaserad prissättning - En kostnadsbaserad prissättning utgörs av kostnaden för att tillverka eller tillhandahålla produkten, samt ett marginalpåslag för att generera en viss vinstmarginal per produkt. Denna prissättningsstrategi är ofta vanligt förekommande bland företag men inte nödvändigtvis den bästa. Fördelarna är visserligen att du som företagare har koll på dina utgifter och säkrar en fast marginal. För kunden som ska köpa din produkt är det dock ointressant att veta vad den kostade att tillverka eller tillhandahålla. Det finns en risk att det pris som sätts är lägre än vad kunden skulle varit beredd att betala och du riskerar att gå miste om en högre vinstpotential.
  • Konkurrensbaserad prissättning - Vid en konkurrens-, även kallad marknadsbaserad prissättning, sätts priset på din vara eller tjänst utifrån hur konkurrenterna prissätter sina produkter. Genom att utgå från dina konkurrenters prissättning kan du säkerställa att ditt pris ligger i linje med resten av marknaden och du riskerar inte att sätta ett varken för högt eller lågt pris. Du kan även styra din prissättningsstrategi till att exempelvis alltid vara lite billigare än konkurrenterna på en viss vara eller tjänst.
  • Värdebaserad prissättning - Istället för att styras av vad det kostar att tillverka eller tillhandahålla en produkt eller agera utifrån marknadens rådande priser handlar en värdebaserad prissättningsstrategi om det upplevda kundvärdet, det vill säga, hur mycket dina kunder faktiskt  är villiga att betala för din produkt. En produkt kan ha en låg produktionskostnad men ändå ha ett högt värde för en kund som är beredd att betala mycket mer för produkten än vad det kostar att producera den. Detsamma gäller för en produkt som kan ha ett lågt upplevt kundvärde trots att kostnaden för att producera den är hög.

Utöver att hitta ett pris som känns rätt är det viktigt att ta i beaktning att din konverteringsgrad kan komma att påverkas beroende på hur du väljer att prissätta dina produkter. Om du sätter ett lågt pris kommer din konverteringsgrad sannolikt att öka men samtidigt så minskar vinstmarginalen. Sätter du å andra sidan ett högt pris ökar marginalen medan konverteringsgraden riskerar att minska.

Tänk på att prissättning bör vara ett dynamiskt arbete som ändras utifrån utbud, efterfrågan, säsong och andra aspekter. En särskild prissättningsstrategi är inte nödvändigtvis bättre än en annan men de företag som har en genomtänkt strategi och kontinuerligt arbetar med sin prissättning ökar sina chanser till lönsamma affärer.

På Perpello har vi en utvecklad modell för att kunna kartlägga mognadsgrader inom prissättning. Tillsammans med er kan vi analysera er prissättningsstrategi och diskutera vilka vägar ni kan göra för att attrahera fler kunder till er affär.

Modellen består av fem olika kategorier som användas som utgångspunkter när analysen görs. Genom att kartlägga ert företag inom dessa kategorier kan ni se inom vilka områden ni har kommit långt i ert prissättningsarbete och vart det finns möjligheter att göra justeringar som kan generera mer intäkter utifrån samma produktutbud som ni har idag.

mognadsmodell..png