Ny produktwebb åt Sensor Control Nordic

Perpello har implementerat en ny produktwebb baserad på plattformen Litium åt Sensor Control Nordic AB

2019-10-17

SCN har valt Perpello som partner för att implementera en produktwebb på Litium som nyttjas på fem marknader. 

Uppdraget har infattat förutom den tekniska implementationen, att definiera en produktdatamodell som passar för webb samt att fram en ny och modernare grafisk design.

Under projektet har Perpello också bidragit med:

 • Projektledning
 • Kundanpassning och utveckling av Litiums accelerator utifrån SCNs behov
 • Utbildning i Litium
 • Uppsättning av verktyg för webbanalys
 • Fotografering av produkt- och webbplatsbilder
 • Stöd i processen att importera produktdata
 • UX-design

​”Vi valde Perpello för att vi såg att de kunde hjälpa med både en teknisk implementation men framförallt för att digitalisera, effektivisera vår affär samt att skapa ett vassare kunderbjudande” – Erik Ahlqvist, VD på SCN. 

Med en ny och förbättrad produktwebb vill SCN uppnå: 

 • Förenklad navigering och möjlighet för deras kunder att hitta rätt bland deras produktsortiment
   
 • Förenkla och effektivisera produktdatahantering
   
 • Skapa en mer modern webbplats och mobilanpassad webbplats

Perpello kommer framåt att stötta SCN i att fortsätta digitalisera sin affär samt att förvalta och vidareutveckla produktwebben.

scn cse.png

För Perpello är uppdraget viktigt och i linje med den satsning som görs för att
hjälpa kunder inom B2B-segmentet att digitalisera sin affär.  

Fakta: Sensor Control Nordic AB är en oberoende leverantör av komponenter och system inom området industriautomation och ingår i koncernen Addtech AB som är en ledande teknikhandelskoncern för högteknologiska produkter och lösningar.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin på karin.gidlof@perpello.se