Ny app till Apoteket

Perpello hjälper Apotekets mobilapp för e-handel till nästa nivå! 

2019-02-23

Perpello har under flera år varit en nära partner till Apotekets digitala kanaler genom bemanning av roller såsom funktionsspecialist, testledare och produktägare. Under 2017 fick vi i uppdrag att leda arbetet med att ta Apotekets mobilapp för e-handel till nästa nivå! Uppdraget bestod i att agera produktägare för intiativet av appen Mitt Apotek tillsammans med teamet på Apoteket och en extern leverantör. 

Uppdrag 
Perpello hade en central roll i projektet och ansvarade för  att koordinera arbetet mellan verksamhet, UX- och utvecklingsteam. Förutom verksamhetskrav var externa krav från kritisk faktor i projektet. Myndighetskrav i kombination med en kort tidsplan ställde höga krav på planering, koordinering och en effektiv implementation.  

Från Perpello har vi under projektet bidragit med roller som: 

  • Testledare 
  • Produktägare 

Lösning
Appen fick en helt ny paketering samt en rad nya tjänster och funktioner som underlättar hanteringen och beställning av receptbelagda läkemedel. 

Som en del av leveransen stod Perpello för implementationen av det grafiska användargränssnittet. Tack vare spetskompetens inom användarcentrerad appdesign kunde gränssnittsutvecklarna snabbt iscensätta kraven från UX-och designteamet. 

Lanseringen av appen gjordes i samband med ett antal marknadsaktiviteter i butik, TV och print där apparna och dess funktionalitet var en viktig del i kommunikationen. Det var därför av mycket stor vikt att lanseringen av apparna höll tidsplanen  utan att göra avkall på funktionalitet och omfattning. 

Resultatet blev en lyckad lansering av appen enligt utsatt tidplan.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin på karin.gidlof@perpello.se