NO SOCIETY - Byte av e-handelsplattform från WooCommerce till Shopify

Perpello har hjälp det veganska hudvårdsvarumärke NO SOCIETY att byta e-handelsplattform, från WooCommerce till Shopify. 

2020-09-07

NO SOCIETY är grundat i Stockholm 2019 och har nosociety.com som främsta försäljningskanal. Bolaget har tidigare lagt stor fokus på UI och varumärkesbyggande aktiviteter, samt optimering av site gällande språk, klarna check-out och prestanda.

För att öka sin konvertering har de vänt sig till Perpello som genom Perpellos tillväxtanalys identifierat och genomfört följande aktiviteter:

 • Optimering av UX
 • Optimering av Färgschema
 • Optimering av CTA
 • Optimering av SEO
 • Förstärka varumärket genom ytterligare content

NO SOCIETY använde tidigare e-handelsplattformen WooCommerce och Perpello föreslog ett byte till Shopify. Bytet innebar en rad fördelar;

 • Shopify erbjuder en site som till grunden är anpassad till commerce, i jämförelse med WooCommerce som är ett CMS i grunden.
 • Kräver ingen utveckling utan endast back-office konfiguration.
 • Användarvänligt gränssnitt i back-office.
 • Gränssnitt är baserat på best practice gällande UX och CTA.
 • Affärsidé/plattform riktad mot nischade varumärken optimerad för social selling.
 • Snabb time-to-market.
 • SaaS lösning som innebär att man alltid ligger på senaste versionen.
 • Låg löpande månadskostnad, som anpassar sig efter försäljningsvolymen.
 • Färdiga plug and play integrationer till bland annat Google Analytics, Google Shopping, Facebook, Instagram, CRM-system, finance system samt warehouse management system.

Under juni månad arbetade Perpello och NO SOCIETY med den nya siten och den 25 juni gick vi live! Att arbeta efter best practice är en bra grund att utgå ifrån, men för att bli riktigt framgångsrik krävs det att man arbetar datadrivet och tar beslut baserat på analys. Just därför var det viktigt att säkerställa en snabb lansering för nya nosociety.com. Under kommande period fortsätter därför Perpellos och NO SOCIETYS arbetet för att säkerställa ökad konvertering genom affärsstöd och analys.

Kika in reslutatet här!

NoSociety_ExitMan_YELLOW_RGB.png

Vill du veta mer?

Kontakta Rebecca på rebecca.bergekrans@perpello.se