I huvudet på en produktägare

Har du en produktägare som skapar förutsättningar för att maximera värdet av utvecklingen i din webb/e-handel?

2020-04-06

För ett halvår sedan fick jag möjligheten att ta rollen produktägare i ett av våra projekt där vi skulle bygga en ny webbportal/e-handel.

Lite nervös då jag aldrig tidigare haft den rollen tidigare men tänkte ”hur svårt kan det vara” jag har jobbat som projektledare i många utvecklingsprojekt och ansvarat för kravinsamling, test och lösning.  Utöver det har jag även jobbat som rådgivare och berättat för andra hur de kan organisera och styra sin organisation och då bland annat definierat rollen produktägare och vad en sådan person bör ha för egenskaper och förmågor.

Men oj så fel jag hade… som produktägare behöver du ha en väldigt tydlig bild av vad som ska göras, i vilken ordning och kanske det allra viktigaste att kunna kommunicera med utvecklare i teamet. I detta fall även fånga in krav och genomföra prioriteringar tillsammans med kund vars affärslogik var helt ny för mig och inte heller helt intuitiv.

Första månaden kände jag mig som jag backat 15 år i tiden, jag satt och skrev user stories i ett ärendehanteringsverktyg, Azure Devops och tänkte tillbaka på mina allra första dagar som managementkonsult då jag fick lära mig att skriva testfall. Hur som helst en user story innehåller en beskrivning av vad som ska kunna göras av vem och varför …”som en kund vill jag kunna betala via Klarna för att det är så smidigt” utöver de acceptanskriterier som utvecklingsteamet använder för att säkerställa att kravet är uppfyllt.

Nervös inför hur första sprintplaneringen skulle gå, skulle någon ens förstå mina user stories? Sprintplaneringen gick helt ”ok” – teamet lyckades skapa upp utvecklingstasks baserat på mina stories och även första sprinten lyckades vi leverera det första flödet. En anledning till att det gick bra var att jag hade med en rutinerad scrum master som hjälpte teamet att ställa frågor och att se till att de förstod storyn och även se till att det skapades upp utvecklingsbara tasks

Vad en scrum master egentligen gör om dagarna var även det lite nytt för mig. En scrum master har en central roll i att hjälpa teamet i själva scrum-processen; Hålla daily:s där man går igenom vad som genomfördes igår, vad som ska göras idag och eventuella hinder. Vidare ser en scrum master till att genomföra sprintplaneringar, sprint demos och sprint retrospectives. Retrospectives är en lärande process där man efter varje sprint går igenom vad man kan gjort bra och vad som kan förbättras. Genom att ha en bra scrum master som du som produktägare arbetar nära, så blir rollen som produktägare också betydligt enklare. (Tack Rebecca!)

Parallellt med att teamet utvecklade första sprinten så fortsatte jag att skriva stories för kommande sprintar samt att se till att det fanns en backlogg av stories att lyfta in till kommande sprint. Lärde mig också att det var väldigt värdefullt för teamet och även vår slutkund att komplettera alla user stories med wireframes som är enkla skisser för hur ett flöde eller en sida ska se ut - en bild säger mer än tusen ord.

Min allra största lärdom är nog ändå att f* fasen vad svårt det är att utveckla om det inte finns en tydlig bild av vad som ska göras och när, hur tydlig jag än tyckte att jag var så väldigt lätt att tala förbi varandra och teamet ifrågasatte tydligheten i mina krav.

Flera tips:

  • Se till att det finns en tydlig bild av vad som ska göras och affärsmässiga prioriteringar innan ni sätter igång. Agilt är bra för att man kan anpassa sig under tiden men saknas den totala bilden så kan man hålla på och iterera i all oändlighet och det blir inte bra.
  • Ha ordning och reda på backloggen. Både att den har en prioriterad ordning och att varje user story som finns innehåller rätt information. Om det är fel information i den eller att det inte är tydlig så är det lätt att det fortplantar sig vidare.
  • Jobba med tydliga sprintmål som är lätt att förstå.. Exempel; ”I sprint 1 ska det som slutkund gå att filtrera och söka fram en produkt samt lägga den i varukorgen.”
  • Se till att alla förstår er arbetsprocess följer den. Här kan du som produktägare göra en stor skillnad genom att teama upp med scrum master och tillsammans se till att hela teamet är med på tåget.

Avslutningsvis hatten av till alla er grymma produktägare som finns där ute och speciellt de jag har haft förmånen att jobba med Kalle, Andreas, Ville, Edvin och Gustav! - Jag inser så här i efterhand att de projekt som jag projektlett och som varit absolut mest framgångsrika så har jag jobbat med en riktigt bra produktägare.

Hanna, Kund- och leveransansvarig på Perpello …och nu även produktägare

Om Perpello:

På Perpello hjälper vi till att skapa framgångsrik e-handel genom implementation av e-handel men också genom att driva framgångsrika projekt genom att bemanna rollen projektledare eller produktägare.

Hör av er om ni vill ha fler kring tips på hur man blir en bra produktägare, om ni är i behov av en produktägare eller vill veta hur man kan sätta upp sitt agila leveransteam på bästa sätt.