Edsbyn Senab, Rekommendation av E-handelsplattform

Edsbyn Senab, Rekommendation av E-handelsplattform

2020-02-17

Perpello fick i uppdrag att göra en genomlysning av Edsbyn Senabs krav- och behovsbild för etablering av e-handel för att sedan komma med en rekommendation kring val av e-handelsplattform.

Genom att ta del av kravdokumentation, utredningsunderlag och genomföra workshops med beställare på Edsbyn Senab fick Perpello på kort tid en grundförståelse för bolagets behovsbild och vision med en e-handel. Perpello tog fram en analysmodell för att visualisera behovsbild och mappade den mot olika e-handelsplattformar. Detta bidrog till att skapa en förståelse för funktionell täckning och ge en mer övergripande bild över systemlandskapet.

Perpellos analys bidrog också till att holistiskt belysa aspekter vid val av lösning som inte enbart kan kopplas till funktion eller feature.  

Vid rekommendation vid val av plattform användes Perpellos sedan tidigare beprövade modell som innehåller en utvärdering utifrån följande dimensioner:
 

  • Funktionalitet och funktionell täckning gentemot e-handelsplattformar
  • Kostnadsbild
  • Flexibilitet och anpassningsbarhet
  • Integration och öppenhet i lösning
  • Time-to-market
  • Drift och partners

Perpello kunde på kort tid genomföra genomlysningen och på ett pedagogiskt sätt visuellt presentera hur olika plattformar täcker in Edsbyn Senabs behovsbild. Perpello gav en slutlig rekommendation på e-handelsplattformar att inleda vidare dialog med. Utöver detta presenterades också rekommendationer och risker kopplat till implementationsprojekt, samt övriga aspekter att tänka på i en löpande e-handelsaffär, exempelvis kompetenser och roller som behöver man ofta behöver komplettera till sin organisation.

Perpello har genomfört en rekommendation av E-handelsplattform 

Länk till Edsbyn Länk till Senab

Vill du veta mer?

Kontakta Karin på karin.gidlof@perpello.se