Kartläggning av kundresor - B2B-företag

Litium har släppt årets rapport om B2B-företags digitala handel
Scandinavian B2B Commerce 2020

2020-05-19

I rapporten framgår det att ungefär 42% av B2B-företag kartlägger sina kunders köpresor.
Andelen som kartlägger och analyserar sina kundresor svarar till stor del att de gör det för att kunna anpassa verksamheten efter deras kunders behov. Men även för att förstå och förenkla köpprocessen samt för att kunna erbjuda bättre kundservice.

Av de B2B-företag som inte kartlägger sina kunders köpresa är den främsta anledningen att det inte prioriteras.
 

KUNDRESOR.png

Perpello har tidigare publicerat en artikel Har B2B-kunder samma beteende och förväntningar som B2C-kunder - om att kartlägga och analysera kundresor inom B2B.

Läs och inspireras om ni som många andra B2B-företag inte heller prioriterat att kartlägga kundresor i er B2B-handel.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin på karin.gidlof@perpello.se