Vad vi gör

Perpello är en långsiktig partner som både kan identifiera behov och genomföra förändringar kring digital handel.

Kontinuerlig förändring

Vi jobbar långsiktigt tillsammans med våra kunder och är experter på att driva förändringar både som projekt och i den löpande verksamheten.

Implementation

Kundupplevelse, verksamhetsprocesser och teknik ska hänga ihop. Perpello arbetar med alla områden som krävs för en lyckad implementation eller uppgradering av en e-handel.

Lönsamma affärer

Den digitala handeln kräver ständig förbättring och optimering. Perpello hjälper dig att driva e-handel som är lönsam över tid. Vi ser till att ditt kunderbjudande är attraktivt och att du snabbt kan möta nya behov.

Vårt sätt

Perpello är en långsiktig partner som både kan identifiera behov och genomföra förändringar kring digital handel.

Vi håller fokus på slutkunden och affären som helhet, och hjälper er att driva en lönsam affär över tid.

Vi förstår hela kedjan runt e-handel och kan hjälpa er att driva andra förändringar som påverkar affären som helhet, exempelvis förändringar kring affärssystem, logistik eller kundtjänst.

Perpellos erbjudande är uppdelat i tre delar där vi besitter djup kompetens inom respektive område:

Kontinuerlig förändring
• Driva projekt och utveckling kring digital handel
• Ständig utveckling och förvaltning i partnerskap
• Råd och genomförande för att nå unified commerce
• Strategi för digital handel

Implementation
• Implementation av lösningar för digital handel
• Djup kompetens i de plattformar och lösningar vi
levererar
• Utvecklare med intresse och förståelse för digital handel
• Helhetsåtagande av implementation

Lönsamma affärer över tid
• Identifiera affärvärde och styra utveckling och investering utifrån det
• Översätta affärsbehov till konkret utveckling
• Ständig förbättring och optimering av digital handel
• Optimering av trafik, sök
• Analys
• Koncept, design, UX

Vårt sätt gör våra kunder framgångsrika med sin e-handel över tid

• Perpello skapar e-handel med fokus på helheten. Vi vet hur affären e-handel ser ut, från designad kundupplevelse till logistik, leverans och ekonomiska transaktioner.

• Vi bygger lönsamma affärer hos våra kunder, genom att investera rätt och förstå vad kundens kund behöver.

• Vi skapar en kontinuerlig förändringsförmåga hos våra kunder.