VAD VI GÖR

Perpello erbjuder stöd för att utveckla den digitala handeln både under implementation och operation, och driver långsiktiga förändringar

Perpello kan erbjuda stöd i alla delar av digital handel mot både konsument och företag. Vi erbjuder implementation av lösningar såväl som operationell hjälp för att driva affären. Vi tar alltid utgångspunkt i era kunders specifika rörelsemönster och krav samtidigt som vi vill förstå logiken som gäller för er affär och bolag samt den bransch ni verkar i. Eventuella skärniningar på erbjudande utifrån faktiskt problem eller behov? Öka försäljning – vi har utmaning med att nå våra uppstta tillväxtmål. Vi behöver hjälp med att prioritera våra insatser för att skapa ökad volym i vår digitala handel Öka lönsamhet – Vi har haft en god försäljning med ökad volym i order och kundtillströmning men vi har inte lyckats nå den lönsamhet vi önskar. Driva trafik – vi har inte den tillväxt i trafik vi önskar men har svårt att bedöma vart insatserna för att anskaffa trafik ger bäst avkastning. Optimera besökare – vi har en god kunskap att implementera eller vidareutveckla er digitala handel! Vi erbjuder stöd både i operation

Långsiktig förändring inom digital handel

 • Driva projekt och utveckling kring digital handel
 • Ständig utveckling – partnerskap
 • Råd och genomförande för att nå unified commerce

Implementation

 • Implementation av lösningar för digital handel
 • Översätta affärsbehov till konkret utveckling
 • Fokus på Litium
 • Koncept, design, UX
 • Utvecklare med intresse och förståelse för digital handel
 • Förvaltning av lösning tillsammans med kund eller som tjänst

Operationell hjälp

 • Identifiera affärsvärde och styra utveckling och investering utifrån det
 • Hjälpa våra kunder att ständigt förbättra och optimera sin digitala handel
 • Optimering av trafik- och kundanskaffning (SEO och SEM)
VÅRA CASE/PROJEKT

Här nedanför har vi några av våra kunder och projekt.

TestCase

 • 2018-01-18
 • TestCase
 • TestCase
 • TestCase

TestCaseTestCaseTestCa seTest CaseTestCaseTestCaseTe stCaseTestCase TestCaseTest CaseTest

CaseTestCaseTes tCaseTestCaseTestCaseTest CaseTestCaseTestCaseTestC ase TestCaseTestCaseTest  aseTestCaseTestCaseT estCaseTes tCase TestCaseTestCaseTestCaseTe

stCaseTest CaseTestCaseT estCaseTestCase TestCaseTestCaseTe stCaseTestCase TestCaseTestCaseTestCaseTestCase

TestCase 2

 • 2018-01-18
 • TestCase 2 
 • TestCase 2 
 • TestCase 2 

TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 TestCase 2 

Perpellos Hemsida

 • 2018-01-17
 • Litium 5
 • CMS
 • ASP.NET

Perpellos egna hemsida är gjord med Litium 5.