top of page
Sök

Headless commerce vs Traditionell commerce

De traditionella e-handelsplattformarna på marknaden idag passar inte alla organisationer och deras kunder. Om man känner att ens plattform är en begränsning för kundupplevelsen och för organisationens möjlighet att utvecklas så kan Headless commerce vara ett alternativ.


De traditionella e-handelsplattformarna på marknaden idag passar inte alla organisationer och deras kunder. Om man känner att ens plattform är en begränsning för kundupplevelsen och för organisationens möjlighet att utvecklas så kan Headless commerce vara ett alternativ.

Vad räknas som en traditionell plattform? En traditionell e-handelsplattform ansvarar för både front-end och back-end och håller dessa tätt kopplade till varandra. Alla förändringar man gör i front-end kommer därför också påverka back-end vilket ökar komplexitet, utvecklingstid och risk.

Organisationens krav E-handeln blir allt viktigare i organisationer vilket ställer allt högre krav på utvecklingstakten. Marknadsavdelningar vill ha fler och mer innovativa sätt att nå ut till kunder och det blir allt tuffare att hålla takten med konkurrenter.

En förändring i front-end kan hindras från att släppas till produktion för att en ändring i en back-end integration har fastnat i testprocessen. Det är inte alltid lätt att få förståelse för en sådan situation i alla delar i organisationen.


Kundernas krav Att kundernas köpresa är under förändring är inget nytt, att vara mobile first och ha en snabb sajt för att behålla sina kunder är något som man pratat om länge. Bara detta kan vara en utmaning för de traditionella-plattformarna, speciellt om de har några år på nacken.

En ännu större utmaning är när kunderna börjar röra sig bort från webben, Alexa släpptes i Sverige i slutet av 2017 och bara för 3 månad sen så släpptes Google Assistant på svenska. Att möta kunderna i dessa kanaler med relevant, uppdaterad produktinformation och content är en stor utmaning för en traditionell e-handelsplattform.


Hur kan man hantera dessa krav? Det är kanske en ganska mörk bild som målas upp här men det finns lösningar! En av dem är att separera front-end från back-end, en Headless-lösning. Att göra en sådan separation gör att man kan göra förändringar i front-end helt separat från själva e-handelsplattformen. Front-end kommunicerar då via API:er till e-handelsplattformen för att till exempel hämta produkter eller genomföra transaktioner.


Om den traditionella plattformens CMS inte kan kommunicera via API:er så finns det ett antal Headless CMS på marknaden som är speciellt utformade för detta. Att implementera ett Headless CMS leder till att man kan distribuera content till alla kanaler, utan att behöva bry sig om hur det ska presenteras i just den kanalen. Samma kampanj-text kan visas på webben, i en app eller läsas upp av en Alexa.


Måste man byta ut allt? Egentligen inte, om man sitter på en traditionell plattform idag som innehåller mycket speciellt framtagen affärslogik, hanterar produktinformation och transaktioner på ett bra sätt är det inte alltid bra return on investment att byta ut den. Innan man startar är ett projekt så bör man titta på vad som ger mest affärsvärde med organisation och kund i åtanke.

Effekten Vad får man då? Jo:

  • Snabbare time-to-market med förändringar och features

  • Lägre risk vid releaser då de inte behöver påverka alla delar i lösningen

  • Bättre prestanda än många legacy-lösningar

  • Möjlighet att välja ett front-end ramverk som passar teamets kompetens

  • Möjlighet att möta kunden i alla kanaler, nuvarande och framtida

  • Högre nivå av ägandeskap i utvecklingsteamen

Alla ovanstående punkter är något som många e-handlare med traditionella plattformar brottas med idag Genom att bryta upp den traditionella plattformen kan man ta bort många av de bromsklossarna som begränsar ens möjlighet att möta både kundernas och organisationens krav och fortsätta utvecklas!bottom of page