top of page
Sök

Öka försäljning och effektivitet med PIM

PIM är så mycket mer än bara produktinformation, det blir en strategisk tillgång för hela organisationen.


Upplever du att er produktinformation är spridd i organisationen eller att det finns oklarheter gällande vilken information som finns sparad var? Ska dessutom samma information uppdateras på flera platser för att kunna presenteras i olika kanaler, då är det dags att ta kontroll över din produktinformation. Kanske kan lösningen vara att implementera ett PIM.


PIM står för Product Information Management. Ett PIM-system strukturerar ett företags produkter samt all nödvändig information, exempelvis pris, produktinformation, bilder, bruksanvisning och relaterande produkter. PIM-systemet gör det sedan enkelt att presentera denna information i alla kanaler där kunden önskar ta del av dem i till exempel kataloger/manualer, egen online-butik eller andra marknadsplatser. På så sätt blir PIM en strategisk tillgång för hela organisationen, och framförallt för alla som arbetar med försäljning, kundservice och marknadsföring.


Nyttoeffekter av ett PIM:

  • Ökad försäljning – PIM skapar förutsättningar för att möta mottagaren med all relevant information i vilken kanal de än väljer, vilket leder till ökad konvertering.

  • Effektiviserad säljprocess – Kunden får enkelt tillgång till tydlig produktinformation, i och med detta kan säljaren fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

  • Förbättrad kundservice – Kund och supportteam kan enkelt finna reservdelar, bruksanvisningar och kompletterande information. Den centraliserade informationen leder också till färre misstag samt minskade returer.

  • Minskad administration – Genom att skapa ett systematiskt arbetsflöde gällande berikning av produkter minskar den administrativa tiden för avdelningar som marknad, inköp och sälj.

Hur gör jag då för att nyttja värdet av PIM? Har du kommit så här långt i artikeln funderar du säker på hur du och din organisation ska komma vidare för att nyttja värdet av PIM. Här kommer några tips på vägen:

Steg ett är att se över nuläget genom att ta reda på följande:

  • Vilken typ av produktdata ni har idag?

  • Vilka arbetar med produktdata och hur arbetar dessa med produktdata?

  • Var lagras produktdata?

  • Hur hanteras berikning av produktdata?

  • Vilket behov av produktdata har era kunder i olika delar av sin köpprocess?

Steg två är att analysera i vilka kanaler ni vill möte era kunder i, både idag och i framtiden – var inte rädd för att tänka stort! Dagens teknik och kundernas krav ökar exponentiellt och de som vågar tänka steget längre kommer ligga i framkant.

Sista steget är att sätta upp en plan för hur ni nå ert mål. Ställ er frågan om det går att nyttja nuvarande lösningar på ett mer effektivt sätt genom säkra effektiv integration mellan de systemen om förser respektive kanal med produktinformation. Alternativt kan behovet vara att implementera ett nytt PIM-system.

Vi hoppas att denna artikel har gett dig en första inblick i vad PIM kan göra för din organisation. På Perpello kan vi hjälpa dig maximera nyttan av ert nuvarande PIM, upphandla och implementera ett nytt PIM samt ta er igenom tre-stegs-analysen ovan för att finna den lösning som blir mest effektiv och lönsam för er organisation. Tveka inte att ta kontakt med oss!


bottom of page