Det ska du tänka på vid upphandling av en ny e-handelslösning

 


 

Rätt implementerat så blir en modern e-handelsplattform en kommersiell motor för all er försäljning oavsett om kanalen är fältsäljare, fysisk butik eller webbsida.

Historiskt så har det oftast varit IT-avdelningens ansvar avseende både budget och beställning av e-handelsplattform. Framförallt på grund av att e-handelsplattformen bör passa in den befintliga systemarkitekturen. Idag så är det vanligare att affärssidan äger projektet i samarbete med IT-avdelningen.

Oavsett vilket så är det inget tvivel om att en upphandling av en ny e-handelsplattform driver många intressenter. Då det innefattar allt från försäljning, logistik och marknadsföring till inköp och kundservice. Det är därför viktigt att er e-handelsstrategi förankras i hela organisationen samt att de digitala försäljningskanalerna integreras i er affärsmodell.

På Perpello har vi lång erfarenhet av att driva projekt inom e-handel samt agerat upphandlingskonsult för företag som vill korta ner och effektivisera beslutsprocessen i val av ny e-handelsplattform. Nedan listar vi våra bästa tips som kan vara bra att tänka på när det är dags att upphandla en ny e-handelslösning.

 

- Tänk långsiktigt: Bakgrunden till varför många företag som redan har en befintlig e-handel eller produktwebb behöver upphandla en ny plattform är på grund av att man tagit kortsiktiga beslut. Resultatet av detta mynnar ofta ut i att den presentationslogiken inte uppfyller kundens förväntningar över tid.

Fundera på hur ni tror att er affär ser ut om några år. Vilka försäljningskanaler är viktiga för er då? Annars finns risken att man sitter i exakt samma situation igen 5 år senare och behöver uppdatera allt i ett jättestort projekt igen. Istället för att endast behöva addera försäljningskanaler och justera presentation på site.

 - Fokusera på vad inte hur: Var försiktig och bli inte för tekniskt detaljerad i kravspecifikationen.Det är oftast viktigare att fokusera på dina användares behov och de affärsmål du vill uppnå snarare än att jämföra tekniska krav på detaljnivå.

En risk med att fokusera för mycket på hur viss funktionalitet ska lösas är att leverantören eller e-handelspartnern många gånger kan föreslå en bättre lösning. Vilket lätt missas när det tekniska detaljerna är låsta tidigt i processen.

- Kartlägg era krav: Vilka funktionella krav är viktiga för er? Kartlägg med hjälp av intressenter från alla delar av organisationen. Det kommer senare vara till hjälp för att göra en kravspecifikation samt ett väldigt bra underlag att ta vidare till implementationsprojektet.

- Förankra ledningsgrupp: I och med att ett e-handeln har gått från att vara ett marknads eller IT-projekt till ett affärsprojekt så måste det också få attention från ledningsgrupp. En e-handelsstrategi ska inte vara sidospår utan istället integreras i affärsmodellen. Risken är annars stor att för ens digitala kanaler och plattformar får ett lågt affärsvärde.

- Tydligt ägande: Se till att skapa en tydlig bild av vem som äger projektet i stort samt vilken roll, funktion eller individ som är kravägare för respektive krav. Det kommer göra projektet effektivare samt förenkla att iterera kravställningen.

Bestäm er för vilken ansats ni vill att er upphandlingsprocess skall följa

Det finns olika sätt att lägga upp en upphandling, och det är viktigt att ni bestämmer er för vilken metod ni ska använda er av. Å ena sidan kan ni välja att följa en strikt RFX-process där en kravmassa och underlag tas fram i förväg och som är vägledande för vad leverantörer skall utvärderas på. Å andra sidan kan man välja en mer utforskande process där leverantörer får vara med tidigt i processen och är med och formar kravmassa och lösning parallellt.

Vilken metod som är lämplig att använda sig av beror på era förutsättningar samt vilken bransch och vertikal ni verkar i. Är det en unikt komplex affärslogik kanske tänkbara plattformsleverantörer inte är så många eller svåra att identifiera vilket kan förorda en mer utforskande process.

 


 

Detta är bara några punkter som kan vara bra att tänka på för att lyckas med sin upphandling och få en bra avkastning på den investering som det innebär med att upphandla och implementera en ny e-handelsplattform.

På Perpello har vi erfarenhet inom implementation, projektledning och upphandling av e-handelsprojekt för både B2B och B2C. Kontakta oss gärna för en personlig kontakt.

Vill du veta mer? 

Kontakta Gustav på gustav.fredin@perpello.se